metromeble.com.pl

Blog tematyczny o wnętrzach i ogrodzie

Poradniki

Zabudowa balkonu a przepisy budowlane – co warto wiedzieć przed przystąpieniem do prac?

Zabudowa balkonu a przepisy budowlane – co warto wiedzieć przed przystąpieniem do prac?

Decyzja o zabudowie balkonu wynika przede wszystkim z chęci zapewnienia sobie prywatności. Dobranie odpowiedniej formy zabudowy i właściwych materiałów sprawi, że nie tylko ochronimy się przed ciekawskim wzrokiem sąsiadów, ale także nadamy naszemu balkonowi nietuzinkowy charakter. Niestety nie zawsze możemy sobie na taką zabudowę pozwolić, gdyż ograniczają nas przepisy prawne.

Formalności związane z zabudową balkonu

Prawo budowlane nie zajmuje jednakowego stanowiska względem zabudowy balkonu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne (Dz.U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09) oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) zabudowa balkonu jest traktowana jako urządzenie budowlane. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo budowlane zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu m.in. urządzeń o wysokości powyżej 3 metrów na obiektach budowlanych.

Krótko mówiąc oznacza to, że jeżeli zabudowa balkonu nie będzie przekraczała 3m nie musimy nawet występować z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Natomiast po przekroczeniu 3m zgłaszamy do odpowiednich organów zamiar dokonania określonych prac budowlanych.

Powyższe kwestie dotyczą zabudowy balkonu w domu jednorodzinnym. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zabudowy w budynku wielorodzinnym. Tu niezbędne jest wystąpienie o zgodę do spółdzielni mieszkaniowej – uzasadnieniem takiego wymogu jest fakt, że zabudowa balkonu wpływa na wygląd elewacji będącej „dobrem wspólnym”.

Ciekawym przypadkiem jest zabudowa balkonu w budynku zabytkowym (np.kamienica) – nie będziemy mogli jej wykonać bez zgody konserwatora zabytków – podjęcie działań bez złożenia odpowiednich dokumentów określane jest jako samowola budowlana podlegająca karze grzywny, która może sięgać nawet 1 mln zł.

Zabudowa balkonu – praktycznewskazówki

Decydując się na zabudowę balkonu, warto wziąć pod uwagę zarówno jego aspekt wizualny, jak i praktyczny. Do najczęściej wybieranych materiałów należą drewno, szkło i pleksi. Wybór właściwego materiału uzależniony jest przede wszystkim od charakteru naszego balkonu i jego funkcji docelowej. Balkon może stanowić zarówno miejsce wypoczynku w ciepłe dni jak stać się alternatywną formą ogródka. W każdym z przypadków sprawdzi się inna aranżacja i inne materiały. Aspektem, o którym trzeba pamiętać, jest fakt, że w przypadku balkonów wystających poza krawędź budynku musimy zastosować zabudowę z materiału przezroczystego.

Udostępnij